Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.zuk.kozieglowy.pl

Adres artykułu: www.bip.zuk.kozieglowy.pl/artykuly/1

Tłumacz dla osób niesłyszących

Realizując zapisy Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, Zespół Usług Komunalnych w Koziegłowach informuje, że na potrzeby osób niesłyszących lub słabo słyszących udostępnia możliwość skorzystania z pośrednictwa tłumacza języka migowego w siedzibie ZUK.

Skorzystanie z usługi tłumacza języka migowego jest bezpłatne i wymaga powiadomienia o tym fakcie ZUK 3 dni robocze przed planowaną wizytą w siedzibie ZUK, z wyjątkiem sytuacji nagłych.

W celu powiadomienia ZUK o chęci skorzystania z usługi tłumacza należy złożyć wniosek zawierający informację o wybranej metodzie komunikowania się: PJM (polski język migowy), SJM (system językowo-migowy) i SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniemych). Wniosek można wysłać:

1. korzystając z poczty elektronicznej na adres: wodociagi@kozieglowy.pl,
2. faksem, na nr 34 314 10 31,
3. listownie na adres:

  Zespół Usług Komunalnych w Koziegłowach
  ul. Zamkowa 3
  42-350 Koziegłowy
 
Jednocześnie przypominamy, że z ZUK można komunikować się następującymi metodami:

1. Załatwić sprawę przy pomocy osoby przybranej,
2. pocztą elektroniczną, adres: wodociagi@kozieglowy.pl,
2. faksem, tel.: 34 314 10 31,
3. wiadomością tekstową SMS, tel.: ,
4. skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej, tel.: 34 314 20 00, 34 314 05 92.

Film o dostępie tłumacza języka migowego w budynku ZUK zostanie wkrótce dodany na stronę WWW.